SƠN ĐẶC BIỆT

Ngoài dòng sản phẩm đặc biệt như sơn chịu nhiệt được dùng để sơn bảo vệ cho các thiết bị thường xuyên tiếp xúc với nhiệt độ cao. Chúng tôi còn có sơn Polyurethane (PU) được dùng để sơn phủ bảo vệ, trang trí cho các  máy móc, dụng cụ, thiết bị cao cấp cần tính thẩm mỹ cao.

235,5005,082,000
208,0004,477,000
162,9003,484,800
150,9003,220,800
170,1003,643,200
150,9003,220,800
187,4004,023,800
160,5003,432,000
150,9003,220,800
152,1003,247,200