HỆ SƠN ACRYLIC

Được sản xuất trên cơ sở nhựa polyme acrylic, bột màu, dung môi và các phụ gia.
Sơn có khả năng bền thời tiết, chịu đuợc ánh sáng mặt trời.
Dùng làm lớp sơn phủ cho phần khô, mạn thuyền, boong, cabin (với lớp lót là sơn Epoxy EP-702).

113,8002,404,600
103,4002,175,800
108,0002,277,000
86,1001,795,200