HỆ SƠN ALKYD

Được sản xuất trên cơ sở nhựa alkyd, bột màu chống gỉ, dung môi và các phụ gia.
Sơn có khả năng bám dính cao bề mặt nền.
Dùng sơn lót chống gỉ cho các kết cấu sắt thép, cấu kiện nhà xưởng và các công trình không thường xuyên tiếp xúc với nước …

76,3001,579,600
86,6001,806,200
83,7001,742,400
78,6001,630,200
72,5001,496,000
72,5001,496,000
81,8001,700,600
87,7001,830,400
81,8001,700,600
72,5001,496,000
63,9001,306,800
75,8001,568,600
76,9001,592,800
75,8001,568,600
80,1001,663,200
63,9001,306,800
61,7001,258,400
66,7701,236,400