HỆ SƠN ALKYD BIẾN TÍNH

Được sản xuất trên cơ sở nhựa alkyd biến tính, bột màu, dung môi và các phụ gia.
Sơn có khả năng bám dính cao, chống thẩm thấu tốt, đặc biệt là màng sơn khô nhanh.
Dùng sơn lót bảo vệ cho các kết cấu sắt thép, cấu kiện nhà xưởng và các công trình không thường xuyên tiếp xúc với nước.

96,0002,013,000
95,2001,995,400
87,0001,815,000
87,0001,815,000
100,0002,101,000
101,7002,138,400
102,8002,162,600
85,4001,779,800
80,8001,678,600
89,0001,859,000
84,8001,766,600
82,6001,718,200