SƠN CÔNG NGHIỆP

Sơn công nghiệp được dùng để trang trí và bảo vệ bề mặt nội – ngoại thất trong các môi trường khắc nghiệt khác nhau. Bề mặt sơn công nghiệp có thể là: sắt thép, nền bê tông, tường xi măng, tôn mái nhà … Tùy từng loại bề mặt mà dùng các loại sơn khác nhau.

76,3001,579,600
86,6001,806,200
83,7001,742,400
78,6001,630,200
72,5001,496,000
72,5001,496,000
81,8001,700,600
87,7001,830,400
81,8001,700,600
72,5001,496,000
63,9001,306,800
75,8001,568,600
76,9001,592,800
75,8001,568,600
80,1001,663,200
63,9001,306,800
61,7001,258,400
66,7701,236,400
96,0002,013,000
95,2001,995,400
87,0001,815,000
87,0001,815,000
100,0002,101,000
101,7002,138,400
102,8002,162,600
85,4001,779,800
80,8001,678,600
89,0001,859,000
84,8001,766,600
82,6001,718,200
130,5002,772,000
135,8002,888,600
147,5003,146,000
139,5002,970,000
139,5002,970,000
139,5002,970,000
139,5002,970,000
144,5003,080,000
147,0003,135,000
153,0003,267,000
148,3003,163,600
149,5003,190,000
150,9003,220,800
140,1002,983,200
133,7002,842,400
140,2002,985,400
138,3002,943,600
145,8003,108,600
140,8002,998,600
118,2002,756,600
118,2002,501,400
171,5003,674,000
113,8002,404,600
103,4002,175,800
108,0002,277,000
86,1001,795,200
162,9003,484,800
150,9003,220,800
170,1003,643,200
150,9003,220,800
187,4004,023,800
160,5003,432,000
150,9003,220,800
152,1003,247,200